livrare

asigura

12312

log12345

CALCULATOR ASIGURAREA RASPUNDERII OPERATORULUI DE TRANSPORT RUTIER

Asigurarea ROTR este destinat? operatorilor de transport rutier pentru obtinerea licen?ei de transport. Conform prevederilor legale in vigoare, operatorul de transport trebuie s? fac? dovada c? dispune de capacitate financiar? în valoare de 9.000 euro pentru primul autovehicul ?i de cate 5.000 euro pentru fiecare din celelalte autovehicule. Capacitatea financiar? se certific? prin capitalul social propriu, completat cu garan?ii bancare sau asigurare.

Polita acopera raspunderea ce ii revine Asiguratului pentru prejudicii materiale produse unor terte persoane care au calitatea de Beneficiari ai serviciilor de transport ce ar fi trebuit prestate de Asigurat, in derularea contractelor de transport rutier incheiate, ca urmare a finalizarii procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului, daca debitul catre tertul prejudiciat nu s-a stins in urma lichidarii capacitatii financiare proprii a Asiguratului prin plati facute catre debitorii sai.

Asiguratorul va despagubi tertii prejudiciati de Asigurat pana la limita raspunderii prevazuta in polita de asigurare pentru:

? Prejudicii materiale aduse unor terte persoane ca urmare a neonorarii unor comenzi sau contracte de transport, cauzate de declansarea procedurilor judiciare de lichidare a Asiguratului;
? Cheltuieli suplimentare facute cu acordul Asiguratorului pentru organizarea unor transporturi in vederea onorarii comenzilor sau contractelor de transport incheiate;
? Cheltuieli cu apararea impotriva unor pretentii nejustificate ale unor terte persoane, facute cu acordul Asiguratorului;
? Cheltuieli de judecata la care este obligat Asiguratul in procesul civil;
? Cheltuieli cu expertize facute cu acordul Asiguratului.

Va rugam sa cititi conditiile de asigurare aferente societatii de asigurare la care doriti incheierea politei !