Oferte asigurari casco ieftine online

Desi asigurarea CASCO este facultativa, aceasta reprezinta o asigurare de bunuri, pe baza careia proprietarul vehiculului asigurat poate fi despagubit, indiferent daca daunele au fost sau nu provocate de vehiculul inscris in polita de asigurare.

Obiectul asigurarii il constituie autovehiculele supuse inmatricularii sau inregistrarii in Romania sau, la cererea Asiguratului, acoperirea de riscuri poate fi extinsa si in afara teritoriului Romaniei.

Riscurile acoperite de asigurarea casco

Asigurarea se incheie numai pentru riscurile prevazute in conditiile contractului, care pot fi diferite de la o societate de asigurare la alta, cu fransizele si clauzele speciale prevazute in acesta si in suplimentele de asigurare.

Valabilitatea politei de asigurare incepe de la ora 00:00 a zilei inscrise pe aceasta si poate inceta la ora 24:00 a ultimei zile din perioada de valabilitate sau la data producerii unei daune totale, prin plata despagubirii de catre asigurator.

In ce priveste suma asigurata, se poate stabili pe baza optiunii asiguratului, autoturismul fiind asigurat la o valoare cat mai apropiata de cea reala. Valoarea reala este cea a autovehiculului nou, din care se scade uzura stabilita in raport de vechime. Se va lua in considerare valoarea din factura de achizitie sau pretul din cataloagele de specialitate, suma fiind evaluata de asigurator.

Aveti optiunea sa optati sau nu pentru franciza

Majoritatea companiilor de asigurari practica un sistem de fransiza pentru politele CASCO. Aceasta reprezinta partea din fiecare dauna (calculata ca procent din suma asigurata), suportata de asigurat.

Fransiza poate fi stabilita in valoare fixa, in procent din suma asigurata sau in procent din valoarea fiecarei daune. Asigurarea cu fransiza mai mare este mai ieftina decat cea care contine o fransiza mai mica, motiv pentru care asiguratul va plati mai putin pentru polita CASCO, dar, in cazul unei daune, se va achita o anumita suma, in functie de valoarea fransizei prevazuta in contract.

Daca o polita prevede o fransiza de 100 de euro, cu o dauna evaluata la 500 de euro, atunci asiguratorul va despagubi o contravaloare de 400 de euro.

Prima de asigurare se achita integral sau in rate la datele scadente, conform regulilor generale.

Obligatiile asiguratului

Pe toata perioada valabilitatii politei, asiguratul este obligat sa ofere asiguratorului informatii reale si complete cu privire la obiectul asigurarii si sa comunice in termen de maxim 15 zile calendaristice orice modificare survenita, facand referire la :

? schimbarea numarului de inmatriculare
? schimbarea proprietarului autovehiculului
? retragerea autovehiculului din circulatie
? numarul de inmatriculare definitiv, pentru autovehiculele inmatriculate cu numar provizoriu
? sa intretina autovehiculul asigurat in conditii bune, efectuand revizia tehnica periodica obligatorie

In cazul producerii evenimentului acoperit prin asigurare, asiguratul este obligat sa furnizeze informatii precum: numele si prenumele asiguratului, numarul politei si datele de valabilitate ale asigurarii, numarul de inmatriculare si seria de sasiu inscrise in certificatul de inmatriculare, locul producerii evenimentului si numarul persoanelor implicate.

De cealalta parte, societatea de asigurare are obligatia, conform conditiilor contractuale, sa achite contravaloarea daunei, exceptand fransiza si dupa caz, sa inceapa constatarea si evaluarea daunelor la data producerii evenimentului asigurat.

Riscuri ce nu sunt acoperite de o asigurare casco

Nu sunt acoperite prin asigurare si nu se acorda despagubiri pentru: daune de consecinta, daune la parti componente, daune cauzate de trepidatii in timpul mersului, daune rezultate din accidente produse ca urmare a unei defectiuni tehnice, pierderea uzuala in greutate sau uzura normala, asamblare, razboi, greva, confiscare, avariere din ordinul oricarui guvern sau oricarei autoritati publice.

Cum se face o cerere de despagubire casco

Cererea de despagubire trebuie sa contina: polita in original, dovada de plata a primei, documentul de transport, factura marfurilor, documente care sa ateste producerea daunei si actele de constatare ale politiei.

In cazul politei CASCO pentru sectiunea avarii si furt sunt luate in considerare urmatoarele riscuri: incendiu, trasnet, explozie, ca riscuri generale si ciocniri, loviri sau rasturnari pentru riscurile specifice. De asemenea, se acorda despagubiri pentru furtul autovehiculului sau al unor parti componente, pentru cheltuielile legate de transportul la atelierul de reparatii si pagubele datorate masurilor luate in timpul producerii evenimentului.

Constatarea si evaluarea pagubelor se face de asigurator impreuna cu asiguratul, iar in afara tarii de imputernicitii asiguratorului.

Dosarul de daune va contine: instiintarea asiguratorului in termenul prevazut, certificatul de inmatriculare, procesul verbal al inspectorului de daune, fotografii concludente, polita de asigurare, actele de reparatie si referatul de plata privind dauna auto.