Cum folosesti asigurarea de sanatate ?

Ce te faci daca te-ai imbolnavit?

Pentru a trece mai usor prin hatisul rezolvarii daunelor sau chiar a alegerii unei polite de asigurare de sanatateavem o serie de informatii pentru tine care speram sa te ajute.

Companiile de asigurari recomanda sa anunti aparitia imbolnavirilor sau accidentelor cat de repede este posibil. Cele mai multe dintre ele au un Call-Center dedicat sau un partener care te poate ajuta chiar sa te programezi la doctor, cum ar fi Europe Assistance.

Recomandarea lor este ca anuntarea sa nu depaseasca 90 de zile de la data producerii evenimentului, intrucat aceasta nu vor mai putea fi luate in considerare.

La constatarea daunei aveti nevoie de urmatoarele documente:

? Copia politei de asigurare de sanatate (toate paginile);
? Dovada platii primelor de asigurare de sanatate (copie chitanta, OP etc.);
? Declaratie de accident / imbolnavire completata de asigurat sau beneficiar – in original.
? Copia actului (actelor) de identitate ale asiguratului si / sau beneficiarului (beneficiarilor);
? Coordonatele bancare (IBAN, banca, sucursala), inclusiv valuta in care este deschis contul (pentru politele platite in alta valuta decat RON).

Documente suplimentare necesare, functie de tipul evenimentului:

Deces:

? Certificatul de deces – in copie;
? Act constatator al decesului – in copie;
? Certificat de mostenitor sau certificat de calitate de mostenitor (pentru politele la care nu sunt specificati beneficiarii si in cazul politelor de grup)

Pentru deces din accident rutier:

? copia procesului verbal intocmit de organele competente (Politie) sau adresa de la Politie din care sa rezulte: data evenimentului, cauza producerii evenimentului, vinovati de producerea evenimentului, persoane vatamate si/sau decedate, alcoolemia asiguratului;

Pentru deces din accident de munca:

? copia procesului verbal de accident de munca inregistrat la ITM (sau cel putin FIAM- fisa de inregistrare a accidentului de munca);
? buletin toxicologic (alcoolemia) asiguratului;

Invaliditate Permanenta Totala sau Partiala

? Certificatul medical care atesta invaliditatea – in copie;
? Decizie de invaliditate permanenta eliberata de institutii abilitate (CNPAS), daca este cazul – in copie;
? Bilete de iesire din spital, daca a fost cazul – in original sau in copie;
? Certificate de concedii medicale, daca a fost cazul – in copie

Spitalizare

? Bilet de iesire din spital – in original sau in copie si/sau scrisoare medicala

Concediu medical – Incapacitate temporara de munca

? Certificat(e) concediu medical – in copie

Fracturi:

? Bilet de iesire din spital sau certificat de concediu medical, din care sa reiasa clar diagnosticul;
? Scrisoare medicala din care sa rezulte clar diagnosticul.

Cheltuieli medicale:

? Facturi, chitante pentru cheltuieli legate de eveniment, retete medicala – in original.

Ghips:

? Document medical (scrisoare medicala) din care sa rezulte numarul de zile de imobilizare in ghips.