UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania

unsar

Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania – UNSAR  este  o organizatie profesionala constituita in anul 1994, in baza OG 26/2000 privind asociatiile si fundatiile. Uniunea a luat fiinta la initiativa unui grup de 13 companii de asigurare si reasigurare, iar in prezent numara 21 de membri cu drepturi depline, precum si 4 membri asociati.

UNSAR este o organizatie neguvernamentala, apolitica, independenta, cu caracter nelucrativ, creata in scopul dezvolt?rii ?i extinderii colabor?rii si cooperarii in domeniul asigur?rilor ?i reasigur?rilor.

Principalele obiective al activitatii UNSAR vizeaza apararea si reprezentarea intereselor asiguratorilor si reasigur?torilor din Romania, membri ai Asociatiei, participarea la imbunatatirea cadrului legislativ existent in domeniul asigurarilor, initierea de solutii legale adecvate cu privire la modificarile legisla?iei in vigoare, promovarea  activitatii de asigurari din Romania, promovarea dezvoltarii cat mai durabile a industriei asigurarilor pe plan intern si international.

Organul suprem de conducere al UNSAR il reprezinta Adunarea Generala a membrilor Uniunii, iar activitatea operationala desfasurata intre doua Adunari Generale este asigurata de un Comitet de Directie compus din sapte membri.

Presedintia UNSAR  este asigurata de compania aleasa de Adunarea Generala, sa exercite aceasta functie.  Presedintele este reprezentantul societatii care detine Presedinitia UNSAR.

In cadrul Asociatiei isi desfasoara activitatea mai multe Sectiuni si Comisii  care se intrunesc periodic pentru a dezbate probleme tehnice curente ale activitatii Uniunii si  a propune conducerii Asociatiei solutii de rezolvare a acestora. Sectiunile sunt conduse de catre Responsabili ai Sectiunilor , persoane desemnate de Comitetul de Directie al UNSAR.

 

UNSICAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari din Romania

 

unsicar

UNSICAR a luat fiinta in Septembrie 2000, la initiativa unui grup de 12 societati de intermediere si consultanta in asigurari, ca organizatie non profit, neguvernamentala si apolitica, avand personalitate juridica in conformitate cu O.G.26/2000.

Scopul uniunii consta in sprijinirea membrilor sai in cresterea recunoasterii publice a rolului activitatii intermediarilor si consultantilor in asigurari;

Obiectivele Uniunii sunt:
a) Colaborarea cu societatile de asigurari si cu autoritatea de supraveghere a activitatii de asigurari in pregatirea bazelor legislative si tehnice in domeniul asigurarilor;
b) Crearea standardului de lucru, a normelor deontologice si urmarirea cresterii nivelului calitativ al serviciilor membrilor sai;
c) Sustinerea membrilor in educarea si instruirea personalului propriu;
d) Sustinerea intereselor legitime ale membrilor sai in relatiile cu tertii, inclusiv institutiile de stat si mass-media;
e) Dezvoltarea relatiilor la nivel national si international cu alte asociatii si organisme de profil.

 

B.A.A.R. – Biroul Asiguratorilor Auto din Romania

logo_baar

B.A.A.R. reprezinta asociatia profesionala care este membra a Consiliului Birourilor si care este formata din toate societatile de asigurare din Romania autorizate sa practice asigurarea de raspundere civila auto obligatorie si, dupa caz, si mandatate sa elibereze documente de asigurare de raspundere civila auto “Carte Verde”.

B.A.A.R. este Biroul Asigur?torilor de Autovehicule din România care ac?ioneaz? ca Birou Na?ional Carte Verde. Sistemul Interna?ional Carte Verde a fost înfiin?at cu scopul de a ajuta traficul interna?ional de vehicule ?i s? acorde asisten?a necesar? între vehiculele care provin din diferite state.

B.A.A.R. este avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, in conformitate cu prevederile art. 25 (3) din Legea nr.32/2000. In prezent, B.A.A.R. este format din 10 societati de asigurare:

  • ALLIANZ-TIRIAC Asigurari
  • ASIROM
  • ASTRA Asigurari
  • CARPATICA Asig
  • CITY Insurance
  • EUROINS
  • GENERALI Romania
  • GROUPAMA Asigurari
  • OMNIASIG Vienna Insurance Group
  • UNIQA Asigurari

Conducerea B.A.A.R. se realizeaza de Adunarea Generala. Administrarea B.A.A.R., pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala si a prevederilor din Statut, se realizeaza de Consiliul Director.

 

F.P.V.S – Fondul de Protectie a Victimelor Strazii

 fpvs

Fondul de Protectie a Victimelor strazii este o asociatie profesionala, fara scop lucrativ, ai carei membri sunt toti asiguratorii care au dreptul sa incheie pe teritoriul Romaniei asigurarea de raspundere civila auto.

Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (FPVS) este o asocia?ie profesional? non profit constituit? din companiile de asigur?ri care au dreptul s? practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul României.

Fondul de Protectie a Victimelor Strazii (FPVS) este o asocia?ie profesional? non profit constituit? din companiile de asigur?ri care au dreptul s? practice asigurarea R.C.A. pe teritoriul României.

Printre atributiile principale ale Fondului se numara cea de plata a despagubirilor pentru persoanele care au suferit prejudicii in urma unor accidente de autovehicule produse pe teritoriul Romaniei si, in anumite conditii si pe teritoriul altor state, de autovehicule neasigurate sau neidentificate.

Fondul intocmeste si actualizeaza permanent, pe baza datelor furnizate de asiguratori, lista reprezentantilor de despagubiri pe care acestia i-au numit in statele din S.E.E. altele decat cele pe teritoriul carora actioneaza.
In ceea ce priveste cadrul legislativ, FPVS functioneaza in baza Legii nr. 32/2000,
privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor si a Ordinului nr. 113.127/2006, pentru punerea in aplicare a Normelor privind Fondul de protectie a victimelor strazii.

 

APPA – Asociatia Pentru Promovarea Asigurarilor

appa-asigurari

APPA a fost infiintata in anul 2009, avand drept scop principal promovarea conceptului de asigurare si sustinerea cresterii gradului de educare in asigurari.
Membrii fondatori ai asociatiei sunt specialisti reputati in comunicarea in domeniul asigurarilor.

APPA este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, independenta, non-profit ale carei  principale scopuri sunt promovarea conceptului de asigurare, protejarea intereselor consumatorului de produse de asigurare si sustinerea cresterii gradului de educare in asigurari in randul populatiei din Romania

 

IMA – Institutul de Management in Asigurari

IMA-institutul-de-management-in-asigurari

Institutul de Management în Asigur?ri este o entitate specializat? în educa?ia profesional?, fondat? de Autoritatea de Supraveghere Financiar?, fost? Comisia de Supraveghere a Asigur?rilor (CSA).

Institutul a c?p?tat o nou? legitimitate prin aprobarea de c?tre Parlament a O.U.G. nr. 117/2007 pentru modificarea Legii nr.32/2000, în care se stipuleaz? ca atribu?ie a Consiliului ASF înfiin?area ?i coordonarea Institutului de Management în Asigur?ri (IMA), persoan? juridic? de drept privat, nonprofit.

IMA are ca principal obiectiv asigurarea în mod unitar a preg?tirii, perfec?ion?rii ?i specializ?rii profesionale a persoanelor care lucreaz? în domeniul asigur?rilor, precum ?i atestarea ?i coordonarea activit??ii de calificare profesional? a persoanelor care î?i manifest? inten?ia de a lucra în acest domeniu, în activit??i conexe asigur?rilor ?i în domenii similare cu cel al asigur?rilor.

 

Institutul de Asigurari

institutul-de-asigurari

Institutul de Asigurari fost infiintat de patru asociatii profesionale din industria asigurarilor:
• Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR)
• Asociatia Actuarilor din Romania(ARA) si
• Asociatia de Drept a Asiguratorilor din Romania(ADAR)

Institutul de Asigurari functioneaza ca persoana juridica non-profit, institutie apolitica si non-guvernamentala.

Incepand cu anul 2002, Institutul de Asigurari ofera programe educationale in domeniul asigurarilor, cu caracter general cat si programe specializate pentru anumite profesii (subscriitor de riscuri, inspectori de asigurari, agenti, inspector de daune, actuar, analist de risc broker de asigurari, etc.).

Misiunea lor este de a oferi servicii de instruire ?i consultan?? în industria asigur?rilor ?i pensiilor private pe baza cerintelor celor care lucreaza sau colaboreaza cu aceste domenii.

 

ARA – Asociatia Romana de Actuariat

 

asociatia-romana-de-actuariat-ara

Asocia?ia Român? de Actuariat („ARA”) a fost înfiin?at? în anul 2000, la ini?iativa unui grup de actuari ?i altor persoane entuziaste din alte domenii.

ARA este o organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, independenta, cu caracter nelucrativ creata in scopul promovarii, dezvoltarii si recunoasterii profesiei de actuar, precum si a individualizarii si a includerii acestei profesii in Nomenclatorul M.M.P.S. acestei profesii.

Membrii ARA sunt in marea lor majoritate persoane tinere, cu pregatire matematica sau economica si care isi desfasoara activitatea in principal in societatile de asigurari de viata sau generale.

Obiectul principal de activitate consta in recunoasterea, sustinerea si promovarea profesiei de actuar in Romania precum si afirmarea si apararea drepturilor tuturor actuarilor ori a persoanelor asimilate profesional acestora care isi desfasoara activitatea in Romania.