allianz_1426513512

Bazele funda?iei actualei afaceri Allianz-?iriac Asigur?ri au fost puse în anul 1994, odata cu înfiin?area societ??ii Asigur?ri “Ion ?iriac” SA (ASIT). Pornind de la zero, compania s-a instalat repede în fruntea ierarhiei operatorilor priva?i de asigur?ri.

asirom_1426513512

De peste 20 de ani, ASIROM este compania de asigur?ri tradi?ional? a romanilor, oferindu-le acestora siguran?a ?i confortul de care au nevoie, definind permanent tendin?ele pie?ei locale a asigur?rilor.

astra_1426513512

Compania ASTRA Asigur?ri a intrat pe pia?a asigur?rilor drept un juc?tor puternic ?i stabil inc? din anul 1991, cand s-a desprins din fosta companie de stat ADAS, beneficiind astfel de o vast? experien?? pe pia?a na?ional? ?i interna?ional? a asigur?rilor

euroins_1426513512

O tradi?ie ce-?i are inceputurile in 1994, Euroins reprezint? acum, pe pia?a asigur?rilor din Romania, o prezen?? notabil? ce combin? dimensiunea social? a actului de vânzare de asigur?ri cu dimensiunea uman?.

generali_1426513512

Doua secole de experien?? în servicii financiare ?i de asigurare î?i pot oferi certitudinea c? prin Generali beneficiezi de protec?ia optim? pentru tine ?i bunurile tale.

groupama_1426513512

Groupama, o companie multina?ional? de origine francez?, ?i-a consolidat prezen?a în România prin achizi?ia a trei companii. Principiile de baz? dupa care se ghideaz? Groupama sunt Proximitate, Responsabilitate ?i Solidaritate.

omniasig_1426513524

Vienna Insurance Group, actionarul majoritar al OMNIASIG ?i al BCR Asigur?ri, a decis ca cele doua companii sa fuzioneze pentru a crea cea mai puternic? ?i cea mai mare companie de asigur?ri din Romania: OMNIASIG Vienna Insurance Group.

asito_1426513512

Principiile care definesc Asito Kapital în rela?ia cu clien?ii sunt profesionalismul, flexibilitatea, operativitatea, transparen?a, inova?ia ?i cel mai important, grija pentru clien?i. Ne-am înfiin?at în iulie 1998 sub umbrela Lukoil.

gothaer_1426513512

Cu o experien?? de aproape 200 de ani in domeniul asigur?rilor, Gothaer este asiguratorul ales de peste 3.5 millioane de clien?i, gestionând un portofoliu de active de peste 22 miliarde Euro.

garanta_1426513512

Angajamentul companiei GARANTA fata de clien?ii s?i este unul pe termen lung, iar eforturile acesteia se concentreaz? în oferirea unor produse moderne ?i a unor servicii de calitate, care s? satisfac? nevoile cele mai variate de asigurare.

certasig_1426513512

CertAsig este o companie specializat? de Asigur?ri non-via?? cu sediul în România. Planul nostru de afaceri se axeaz? pe segmentul IMM-urilor cu vânzarea prin intermediul companiilor de brokeraj.

abc_1426513524

Unul din obiectivele ABC Asigur?ri Reasigur?ri S.A. este de a fi asigur?torul de încredere al societ??ilor de construc?ii – montaj care opereaz? în România furnizând servicii de asigurare la pre?uri competitive ?i dezvoltând parteneriate reciproc profitabile.

fata_1426513512

Cu o istorie impresionant? în domeniul asigur?rilor agricole, FATA Asigur?ri reprezint? un punct de referin?? în domeniul asigur?rilor generale. Fata Asigur?ri v? pune azi la dispozi?ie peste 20 de servicii de asigurare.

mondial_1426513512

Grupul Mondial Assistance (parte a grupului Allianz) este liderul mondial în asigur?ri de c?l?torie, activit??i de asisten?? medical?, tehnic?, precum ?i servicii clienti. Grupul ofer? partenerilor s?i solu?ii inovatoare ?i de încredere, precum ?i o consiliere rapid? pe întreg parcursul procedurii, oricând ?i oriunde în lume.

signaliduna_1426513524

Grupul SIGNAL IDUNA s-a format în 1999, prin reunirea a dou? companii cu experien?? de peste 100 de ani. Pe pia?a din România este prezent? din 2008 oferind pachete complete de asigur?ri de s?n?tate, de via?? ?i de accidente.

forte_1426513512

Forte Asigur?ri – De-a lungul timpului am reu?it s? ne adapt?m schimb?rilor economice ?i a celor din industria noastr?, fiind o companie într-o continu? dinamic?. Partenerii no?tri sunt foarte importan?i pentru noi, de aceea acord?m o aten?ie sporit? nevoilor acestora.

carpatica_1426513512

Suntem o institu?ie financiar? cu sediul central în Sibiu, înfiin?at? în 15 iulie 1999, la ini?iativa unor oameni de afaceri ?i a unor reprezentan?i ai mai multor societ??i private române?ti ?i str?ine. Sprijinim dezvoltarea comunit??ii in care tr?im.

exim_1426513512

Compania de Asigur?ri Reasigur?ri EXIM Romania s-a constituit ca o entitate profesionist?, specializat? în asigurarea riscurilor financiare, atât pentru opera?iunile de export cât ?i pentru opera?iunile comerciale interne.

crediteurope_1426513512

Credit Europe Asigur?ri este autorizat? s? desf??oare activit??i de asigur?ri generale în România începând cu data de 9 iulie 2007. Misiunea noastr? este s? oferim servicii personalizate de asigurare ?i produse u?or de folosit ?i de livrat.

lig_1426513512

LIG Insurance î?i începe activitatea pe pia?a româneasc? de profil în 1992, creând primul sistem de asisten?? ?i rambursare a cheltuielilor medicale, urmand ca în 2010 s? intre într-un mare grup interna?ional de asigur?ri, ob?inând pe parcursul anilor un amplu proces de afirmare precum ?i o cre?tere semnificativ? a calit?tii produselor de asigurare.

city_1426513512

Cu o experien?? de 15 ani în domeniu, City Insurance pune ast?zi la dispozi?ia clien?ilor o gam? complet? de asigur?ri flexibile ?i performante. Produsele companiei sunt create ?i adaptate pentru a satisface nevoile de asigurare ale clien?ilor actuali ?i poten?iali.

grawe_1426513512

Grawe România este parte a Grupului financiar interna?ional Grawe, beneficiind de experien?a celor peste 180 de ani de existen?? ai acestuia. Lunga noastr? tradi?ie în domeniul asigur?rilor ne-a permis s? ne construim un portofoliu diversificat de clien?i.